New me challenge

Är du redo för en förändring?

start den 4 MAJ
 

  • 21 dagar
  • 21 online träningspass
  • 6 livesända träningspass 
  • Ny utmaning varje vecka 
  • Personlig coach
  • Livsstilsanalys 
  • Förslag på optimal näringsplan 
  • Digitala föreläsningar om optimal näring varje vecka.
           - Nytt tema varje vecka.
                                                                                                           Endast 50kr*
*Läs nedladdningsbar fil:  "Övriga riktlinjer" 

Nerladdningsbara filer